چیدمان فروشگاه

بیشتر مدیران فروشگاه ها سعی می کنند به مشتریان، محصولات بیشتری ارائه دهند. هدف اصلی از چیدمان ، افزایش منفعت در فضای قفسه می باشد. چند نکته مفید برای تعیین کلی چیدمان فروشگاه های شرکت سولان:

 1. 1.    فضای بیرون فروشگاه
 • تبلیغات محیطی در همه فروشگاه ها باید استفاده شود(بنر اطلاع رسانی شهرداری وسط خیابان، پخش تراکت در اطراف محل فروشگاه)
 • چند تا از سبدهای خرید در بیرون فروشگاه گذاشته شود و پیچ شود.

 

 1. 2.    فضای داخل فروشگاه

الف. غرفه تره بار

 • غرفه تره بار بهتر است در انتهای مسیر حرکت مشتریان قرار گیرد.
 • باید در غرفه تره بار از نور سفید زیاد استفاده گردد.
 • در غرقه تره بار در بالای استندهای میوه باید از آینه استفاده گردد.
 • در غرفه تره بار برای میوه ها باید از استندهای مخصوص استفاده گردد.
 • غرفه ی میوه باید از قفسه های ارزاق جدا باشد و حصار داشته باشد.
 • ·        غرفه پروتئین و لبنیات در انتهای سالن قرار بگیرند.
 • ·        غرفه پلاستیک ها در گوشه ای از فروشگاه و جدای از ارزاق قرار داشته باشد.

ب. قفسه ها

 • قفسه ی بالایی قفسه ها به دلیل اینکه مشتریان کمتر از آن قفسه محصولات را برمی دارند محل انبارش زیبا می باشد در واقع قفسه بالایی محلی برای نشان دادن محصولات به صورت زیبا می باشد.
 • چیدن اجناس در قفسه ها نباید به صورت خیلی خیلی منظم و دیوار مانند باشد بلکه باید فضاهایی خالی درجلوی  اجناس وجود داشته باشد که ترس را از مصرف کننده بگیرد و به مشتری جرات برداشتن محصول را بدهد.
 • بهتر است برای ماکارونی ها و اجناس مکعبی شکل از چیدمان مورب(افقی، عمودی) استفاده گردد  البته این چیدمان زمانی استفاده می شود که تعداد زیادی از یک محصول در قفسه وجود دارد.
/ 0 نظر / 23 بازدید