کتاب مدیریت فروشگاه چیدمان فروش و مهندسی فروش

کتاب مدیریت فروشگاه چیدمان فروش و مهندسی فروش به عنوان منبع تدریس در دانشگاه های معتبر معرفی و تدریس می گردد این کتاب حاوی نکات اجرایی مهم کاربردی کلیدی و اساسی در مورد چیدمان فروش مهندسی فروش و مدیریت فروشگاه می باشد

/ 0 نظر / 26 بازدید